Cambridge Dormitory

Cambridge Dormitory Cambridge Dormitory PIK2 menghadirkan Cambridge Dormitory PIK2 dalam pengembangan kawasan terbaru EDU CITY. Terletak di lokasi penghubung antara pengembangan tahap awal menuju keseluruhan blueprint pengembangan seluas 2.650Ha. Kawasan Edu City...